Vizuální identita Golem Finance

Každá hypotéka je jedinečná

Golem Finance je jedním z největších poradců v oblasti financování bydlení na českém trhu. Se svými experty a působností po celé republice již pomohli více než 30 000 klientům získat peníze na jejich vysněné bydlení.

Situace

Vizuální styl značky se nezměnil od doby jejího vzniku v roce 2006. Neexistoval ani žádný manuál, který by sjednocoval její komunikaci. Tvorba nových materiálů byla tedy zdlouhavá, neefektivní a nákladná. Výsledkem byla nejednotná vizuální identita.

Řešení

Golem pomáhá svým klientům budovat nové domovy. Inspirovali jsme se proto budováním z kostek, jakožto základních stavebních jednotek. Ty se díky svým jednoduchým geometrickým tvarům stávají variabilním prvkem pro všechny materiály korporátní identity. Přímočarost tohoto konceptu usnadňuje jeho přirozené pochopení. Nová korporátní identita značky Golem Finance nabízí širokou škálu originálních využití a zároveň působí přátelským profesionálním dojmem.

Společnost Golem Finace v budoucnu plánuje rozšíření o další subbrandy s různým zaměřením. Při návrhu jsme proto museli tento fakt zohlednit. Vymysleli jsme systém, s jehož pomocí je možné značku jednoduše rozšiřovat, aniž by přitom bylo nutné vytvářet nový vizuál. Rozhodli jsme se využít kostky a navrhnout z nich symboly počátečních písmen subbrandů. Díky této variabilitě jsme schopní pohotově reagovat a rychle vytvořit logo pro novou dceřinou společnost a přitom stále držet nastavený vizuální styl.

Dalším ze základních prvků identity je široká škála doplňkových barev. Kombinací této palety dokáže Golem vizuálně dokreslit tón komunikace - od serióznosti až po přátelskou hravost. Ke každé barvě jsme vytvořili tři pododstíny, díky kterým můžeme vytvářet také jednobarevné materiály, šetřit tak náklady na tisk a vytvářet kolekce.

Na míru vytvořené písmo Golem Expert je typické geometrickou kresbou navazující na stavebnicové kostky. Díky otevřeným zakončením a vyšší střední výškou je ideální pro online komunikaci stejně jako pro tisk. Celkem vznikly čtyři řezy pro základní využití.

Pro snazší pochopení a orientaci v terminologii financování bydlení využíváme ilustrace. Ty pomáhají uživatelům na webu vysvětlit potřebné informace a postupy. Na ilustracích a jejich následném animování jsme spolupracovali s Alionou Baranovou.

Jedním ze stěžejních komunikačních kanálů byly pro společnost nové webové stránky. Po rozsáhlé analýze původního webu jsme navrhli informační strukturu, která zajišťuje dostupnost všech informací maximálně dvěma kliky. Tu jsme následně převedli do interaktivních wireframů, které nám pomohly simulovat celkovou funkcionalitu webu. Web jsme následně vytvořili na Wordpress šabloně Divi, která zefektivnila proces tvorby a společnosti Golem Finance umožnila větší investice do vytvoření kvalitního obsahu.

Další částí návrhu vizuální identity byla tvorba online brand manuálu rozděleného na tři základní části. První částí je příběh, který poskytuje informace o značce, její marketingové strategii a stylu komunikace. Druhá část, manuál, obsahuje souhrn pravidel pro správnou práci s nově vytvořenou vizuální identitou. Poslední částí jsou šablony, kde lze najít otevřená data k tvorbě vizitek, plakátů, hlavičkových papírů a dalších materiálů. Celý web je rozdělený na veřejnou a neveřejnou část s různým nastavením uživatelských práv. Díky online verzi manuálu má každý návštěvník jistotu, že pokud má připojení k internetu, získá odkudkoliv ty nejaktuálnějších verze dat.

+ Přečíst více

Naše služby

  • Návrh loga
  • Návrh vizuální komunikace
  • Tvorba brand manuálu
  • Tvorba písma
  • Ilustrace
  • Návrh wireframů
  • Web design
  • Programování

Vytvořili jsme jednoduchý systém pro tvorbu neomezeného počtu symbolů dceřiných značek.

Široká škála sekundární barevné palety umožňuje přizpůsobit materiály dané situaci a momentu.

Variabilita stavebnicových kostek dává firemní identitě nespočet originálních vizuálních řešení.

Všechny tvary kostek jsou vytvořené na předem definované mřížce a tím zachovávají vizuální konzistenci. Kostky používáme jako funkční i jako dekorativní prvky a objevují se na všech materiálech.

Reklamní billboard

Série plakátů v doplňkových barvách

Vytvořili jsme geometrické písmo na míru, které doplňuje vizuální identitu.

Golem Expert

Jsme experti na financování bydlení

Originální ilustrace pomáhají návštěvníkům k orientaci ve složitém světě financování bydlení.

Ilustrace nakreslila a následně z animovala Aliona Baranova.

Díky našemu systému je možné snadno a rychle vytvořit nový firemní materiál.

Šablonové tapety jsou základem pro tvorbu tištěných a digitálních materiálů.

Mřížka slouží ke správnému nastavení okrajů daného formátu a zarovnávání loga, textů, fotografií a dalšího obsahu na stránce. Urychlujeme a zlevňujeme tím sazbu a předtiskovou přípravu.

Základní mřížka pro všechny layouty se vypočítává podle třetin uvnitř okrajů daného layoutu. Hlubší dělení mřížky se vypočítává půlením těchto třetin. Systém tvorby mřížky je základem pro jakýkoliv formát nehledě na jeho proporce.

Struktura webu je vytvořena s dostupností všech informací na dvě kliknutí.

Ukázka nové struktury webu golemfinance.cz

Interaktivní wireframy zjednodušily a zpřesnily testování, následnou implementaci finálního designu a programování.

Wireframy nového webu golemfinance.cz

Web byl vytvořen v redakčním systému Wordpress se šablonou Divi, která umožnila přesunutí investic a času na výrobu kvalitního obsahu.

Online manuál využívá výhod aktuálního obsahu dostupného odkudkoliv.

Úvodní strana manuálu

Manuál je rozdělen na tři různé sekce, ve kterých najdeme veřejné a neveřejné části. První částí je příběh, který poskytuje informace o značce, její marketingové strategii a stylu komunikace. Druhá část, manuál, obsahuje souhrn pravidel pro správnou práci s nově vytvořenou vizuální identitou. Poslední částí jsou šablony, kde lze najít otevřená data k šablonám vizitek, plakátů, hlavičkových papírů a dalších materiálů.

Zaujal vás náš přístup?

Zjistěte více o projektu nebo jak vám pomůžeme!

Další projekt

Webový portál happybaby.cz

Porozumění nastávajícím maminkám.